CONTACT US

Address 18F Global trade center
Xingang East Road
Haizhu Guangzhou
JODO location

Contact Tel:020-37277813
Fax:020-37277813
JODO WeChat

E-mail Job:hr@jodoinc.com
Game:oversea@jodoinc.com
Business:bd@jodoinc.com